Loomapäästegrupp MTÜ kaitseb oma vabatahtlike, toetajate, liikmete ja klientide privaatsust. Meie tegevus on kooskõlas vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Loomapäästegrupp kogub järgmisi isikuandmeid:

Isikuandmete kogumine

 • Kontaktandmed: aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Isikuandmed: nimi (ees- ja perekonnanimi), Isikukoodi, fotosid ja pilte.

Erinevates kanalites kogume järgmisi andmeid

 • Hädajuhtumi teavitus e-posti või telefoni teel – ees- ja perekonnanimi, fotod, asukoht. Loomade väärkohtlemisest saab teada anda ka anonüümselt.
 • E-pood –  nimi (ees- ja perekonnanimi), aadress, telefoninumber, e-post.
 • Liikmeks astumise puhul – nimi (ees- ja perekonnanimi), aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg.
 • Vabatahtlikuks astumise puhul – nimi (ees- ja perekonnanimi), aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg, kuuluvus teistesse loomakaitsega seotud organisatsioonidesse.

Neid isiku- ja kontaktandmeid töötleme täitmaks järgmiseid eesmärke:

 • Info edastamiseks
 • Ühenduse võtmiseks
 • Maksu- ja Tolliametit annetustest teavitamiseks
 • Uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest teavitamiseks
 • Avaliku võimu organi või riigiasutuse teavitamiseks või infopäringule vastamiseks
 • Mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keeleoskus, asukoht). Lisaks võime koguda ka andmeid tegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada sind Loomapäästegrupi uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kui sa ei soovi enam olla meie uudiskirjaloendis, saad ennast adressaatide sihtrühmast igal ajahetkel eemaldada saates sellekohase soovi aadressile info@animalrescue.ee

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annad sa meile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta saates oma soovi e-postile info@loomakaitse.ee. Tagasiulatuvat jõudu soovil ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud makseteenuse osutamiseks ja ametkondade teavitamiseks olukordadest, millesse tuleb sekkuda (näiteks kui hädajuhtumit peab kontrollima ja fikseerima veterinaar- ja toiduamet, politsei või sotsiaalamet).

Sinu isikuandmeid säilitame alaliselt. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) sinu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest kohe teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Sul on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks sinu andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või varjupaigas isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Loomapäästegrupi veebilehe külastamise ja toetamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebilehte kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja hoiame ühingu privaatsuspoliitika ajakohase ja kättesaadavana meie kodulehel.