Paljudes omavalitsustes on koerte kiipimine ja registreerimine kohustuslik. Tallinnas on samad reeglid kehtestatud ka kassidele.

Mis on mikrokiip?

Mikrokiip on väike elektroonilist informatsiooni sisaldav biokapsel, mis kannab endas täiesti ainulaadset digitaalset 16-kohalist numbrikombinatsiooni.

Kuidas seda paigaldatakse?

Loomaarst paigaldab mikrokiibi loomale naha alla vastava süstlalaadse instrumendiga. Seetõttu ei ole protseduur valulikum kui tavapärane vaktsineerimissüst. Naha alt on ta kiibilugejaga hõlpsasti leitav.

Kuidas see looma seest üles leitakse?

Mikrokiibi olemasolu saab kontrollida spetsiaalse mikrokiibi lugejaga. Kui kiip on olemas, ilmub kiibilugeja ekraanile number. Enamasti paigaldatakse kiip vasakule poole kaelale ja see hõlbustab selle leidmist.

Kuidas kaitseb mikrokiip looma?

Mikrokiipimine on garantii looma omaniku väga kiireks tuvastamiseks. Kiibist on kasu ka omandiõiguse tõestamisel juhtudel kui loom on varastatud.

Kas mikrokiip koera sees ohustab koera või omaniku tervist?

Mikrokiip ei kanna endas mingit laengut, ei väljuta kiirgust ega põhjusta kudede kahjustumist. Mikrokiip aktiveerub ainult lugemisaparaadilt tuleva signaali toimel.

Mida nende andmetega peale hakata?

Mikrokiibitud loom kantakse loomaomaniku avalduse alusel üle-eestilisse lemmikloomaregistrisse www.lemmikloomaregister.ee, mis on seotud üle-euroopalise registri Europetnetiga. Loomaomanik võib kanda looma ise läbi riigiportaali „Kohalike omavalitsuste lemmikloomade registrisse“ või paluda selleks kohaliku omavalitsuse poolt volitatud töötaja abi.

NB! Kiip ilma vastava andmebaasita on kasutu numbrikombinatsioon, kuid andmebaasist leiab looma omaniku ja tema kontaktandmed hõlpsasti üles. Seetõttu tuleb lemmikloom ka kindlasti registrisse kanda.  Kahjuks on Eestis täna veel lemmikloomaregistritega paras segadus.