Alkoholism, vilets vaimne tervis, enesetapud, haigused või lihtsalt elu hammasrataste vahele jäämine – hoolimatu loomapidamise taga võivad peituda sügavamad probleemid, millega loomi päästvatel organisatsioonidel tihti tuleb kokku puutuda. Nii mõnigi kord ehmatavad sellised majapidamised ka paljunäinud loomapäästjaid.