Loomapäästegrupil ei jäänud üle muud, kui lasta eutaneerida kajakapoeg, kellelt oli püütud tiibu otsast nüsida. Kliinikuarve jäi organisatsiooni kanda.