Loomapäästegrupp pidi appi ruttama kurele, kes kõndida ei suutnud.