MTÜ Loomapäästegrupp asutaja Heiki Valner jagas ühismeedias ilusat lugu noorest loomainglist, kes otsustas sünnipäevaks saadud raha hoopis abivajavatele loomadele kinkida.