Kodutu tänavakoer Žorik elas Kalamajas ja suutis täiskasvanuna vältida varjupaika sattumist üle viieteist aasta. Teda kutsuti isegi fantoomkoeraks, sest oskas alati justkui õhku haihtuda kui teda püüdma tuldi. Tema eest hoolitsesid kohalikud elanikud, kes aitasid igati kaasa, et Žoriku elupäevad mööduksid vabaduses. Koera vanus pole täpselt teada, aga erinevate andmete kohaselt jäi see 15-22 aasta vahele.

Ilmselt pole ühegi teise Eesti koera kohta nii palju erinevaid lugusid liikvel. Ühe legendi kohaselt sündis Žorik 2001.aasta suvel Bekkeri sadama territooriumil. Teiste juttude järgi aga hoopis 2007.aastal Suur-Patarei tänava kandis. Nii palju on mõlemas loos ühist, et kogu pesakond koos emaskoeraga püüti alul kinni ja toimetati varjupaika kuid Žorik koos samast pesakonnast pärit vennakesega suutis sealt põgeneda. Imekombel leidsid kutsikad tee Kalamajja taas üles ja peatudes lühemat aega Balti jaama ümbruses liikusid Sitsi asumile aina lähemale.

Mitmeid aastaid elasid koerad Paljassaare sadama lähistel, aga pärast vennakese hukkumist autoavariis valis Žorik uueks elukohaks Tööstuse tänaval asuva Arsenali keskuse ümbruse. Lisaks inimestele sõbrunes hulkuv koer siin ka kodutute kassidega ja nii nad koos külgkülje kõrval teineteist soojendades ühes räämas majakese hoovis pikki aastaid ööbisidki.

Elu lõpusirgel võttis eaka koera ravimise ja toitmise enda peale Loomapäästegrupp MTÜ. Viimasel eluaastal oli Žoriku tervis juba päris halb ja poolkurdina liiklust segades jäi ta pahatihti nii sõidu- kui trammiteele lihtsalt magama. Eelkõige tema enda ohutuse tagamiseks püüti koer lõpuks kinni ja viidi hoiukodusse.

Žorik suri 17.jaanuaril 2022. Üleilmsel loomade päeval 4.oktoobril 2022 püstitati Loomapäästegrupi eestvedamisel talle ja kõikidele teistele kodututele tänavaloomadele pühendatud monument Arsenali keskuse esisele. Skulptuur asetseb täpselt samas kohas, kus Žorik igapäevaselt istus ja keskuse külastajaid tervitas.

The homeless street dog Žorik lived in Kalamaja and managed to avoid baing taken to a shelter for over fifteen year. He was even called the phantom dog because he always seemed to disappear into thin air when someone tried to catch him. The local residents took care of him, doing everything they could to ensure Žorik’s days were spent in freedom. The exact age of the dog is not known, but according to different sources, he lived somewhere between 15 to 22 years.

There probably aren’t as many varied stories about any other Estonian dog. According to one legend, Žorik was born in the summer of 2001 in the territory of Bekker Port. According to other accounts, however, he was born in 2007 in the area of Suur-Patarei Street. Both stories have something in common: the entire litter, along with their mother, was initially caught and taken to a shelter, but Žorik and his brother managed to escape. Miraculously, the puppies found their way back to Kalamaja, and after spending a short time around Balti Jaam Railway Station, they moved closer to the Sitsi district.

For several years, the dogs lived near Paljassaare Port, but after his brother’s death in a car accident, Žorik chose his new home to be Arsenal Center on Tööstuse Street as his new home. In addition to befriending humans, the stray dog also befriended homeless cats, and together, they spent many years sleeping side by side in a rundown shack’s courtyard.

In his final days, the Animal Rescue Group NPO took over the responsibility of caring for and feeding the elderly dog. In his last year of life, Žorik’s health was quite poor, and he often fell asleep on the road, disrupting traffic while being partially deaf. Primarily for his own safety, the decision was finally made to capture the dog and take him to a foster home.

Žorik passed away on January 17, 2022. On the International Animal Day, October 4, 2022, a monument dedicated to him and all the other homeless street animals was put up in front of the Arsenal Center under the leadership of the Animal Rescue Group. The sculpture is placed exactly where Žorik used to sit daily, welcoming visitors to the center.

Бездомный пес Жорик жил в Каламая, ему удавалось избегать попадания в приют в течение более чем пятнадцати лет. Его даже звали собакой- призраком, ведь он умел будто бы растворяться в воздухе когда его приезжали ловить. О нем заботились местные жители, которые помогали Жорику оставаться свободным. Возраст собаки неизвестен, но, по данным из различных источников, он прожил от 15 до 22 лет.

Видимо, ни об одной другой собаке Эстонии не ходит столько легенд. Согласно одной из них, Жорик родился летом 2001 года на территории порта Беккера. Другая гласит, что он родился в 2007 году в районе улицы Суур-Патарей. Объединяет же обе эти истории то, что его мать, вместе со всем пометом, выловили и доставили в приют, но Жорику и его братику удалось оттуда сбежать. Чудесным образом щенки нашли дорогу обратно в Каламая и, задержавшись на короткое время в окрестностях Балтийского вокзала, передвигались все ближе к району Ситси.

Многие годы собаки прожили неподалеку от порта Пальяссааре, но после того, как брат погиб под колесами автомобиля, Жорик выбрал для себя новое место обитания – окрестности торгового центра Арсенал на улице Теэстусе. Здесь Жорик подружился как с людьми, так и с местными бездомными кошками-  в течение многих лет они, бок о бок, ночевали во дворе  полуразвалившегося  дома, согревая друг друга.

В конце жизненного пути заботу и лечение старой собаки взяло на себя НКО Loomapäästegrupp.В последний год жизни здоровье Жорика ухудшилось, он наполовину оглох и часто спал прямо на проезжей части или на трамвайных рельсах, мешая движению. Ради безопасности самой собаки, Жорика, наконец-то,выловили и отвезли на передержку.

Жорик умер 17 января 2022 года. В Международный день животных,4 октября 2022 года, по инициативе Loomapäästegrupp, перед входом в центр Арсенал в честь него и всех других бездомных животных установили монумент. Скульптура стоит точно на том месте, где Жорик ежедневно сидел и приветствовал посетителей центра.

Your Content Goes Here