Täna esitasid MTÜ Loomapäästegrupp (LPG) ja MTÜ Eestimaa loomakaitse liit (ELL) ühispöördumise PPA peadirektorile, siseministeeriumile, riigiprokuratuurile, õiguskantslerile ja riigikogu õiguskomisjonile, sest loomadevastaste kuritegude ignoreerimine õiguskaitseorganite poolt on ületanud kõik piirid, teatasid organisatsioonid.

Pöördujad juhtisid ametkondade tähelepanu politsei- ja piirivalveameti ametnike tegevuse ja tõlgendamise kitsaskohtadele karistusseadustiku (KarS) § 264 kohaldamisel. Tegemist on probleemiga, mis on kestnud juba pikki aastaid, kuid mis pigem ajas süveneb kui laheneb ning sellel ei tohi jätkuda lasta.