Loomapäästegrupp MTÜ alustab täna kuni aasta lõpuni kestvat kampaaniat, mille eesmärgiks on koguda annetusi väikeloomade vedudeks sobilike kaubikute ostuks.

Täna transpordivad ühingu vabatahtlikud õnnetustesse sattunud ja haigeid loomi tavaliste sõiduautodega, mis on aga ohtlikud nii liiklusohutust silmas pidades kui ka loomatervise seisukohalt.

Ühtekokku loodetakse heade inimeste abiga soetada viis varem Päästeametile ja politseile kuulunud spetsiaalselt teenistuskoerte veoks ümberehitatud kaubikut.

 „Eesti riik on olnud väga hea peremees ning masinate eest äärmiselt pedantlikult hoolitsenud. Õnneks pole ka läbisõidud 2012 aastal väljalastud kaubikutel suured“, sõnas Loomapäästegrupp MTÜ asutaja ja eestvedaja Heiki Valner ning lisas, et Ford Transitid läbivad Info-Auto AS-s põhjaliku ülevaatuse, mille käigus likvideeritakse kõik puudused.

„Tänan Info-Auto inimesi kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest, sest ostuprotsess on läinud kavandatud ajakavast väga palju üle. Lisaks olen väga tänulik hinnalangetuse eest, mis tegi taolisest tehnikast unistama hakkamise ja soetamise üleüldse võimalikuks.“

Lemmikloomade veoks mittekohandatud masinate kasutamine on ohtlik ja ebamugav mitmetel põhjustel:

  • Vigastatud loomad-linnud võivad stressiolukorras ja valu tõttu salongis olles rünnata autojuhti ning tekitada seeläbi liiklusõnnetuse.
  • Nakkushaigusi põdevate loomade järelt pole võimalik valdavalt pehmetest materjalidest koosnevaid salongidetaile piisavalt efektiivselt desifintseerida ja seeläbi on masinad nakkusohtlikud järgmistele loomadele.
  • Veri, mäda, uriin ja teised loomadelt tulevad eritised imbuvad pehmetesse materjalidesse ning autodes valitsev hais teeb nendega sõitmise äärmiselt ebamugavaks vaatamata regulaarsetele keemilistele salongipuhastustele.

Harjumaa vabatahtlike juhi Karin Põldoja sõnul loodetakse autojuhid leida eelkõige ühingu vabatahtlike seast: „Meie inimesed oskavad vigastatud loomadega ringi käia ega tekita neile suures „päästmistuhinas“ lisavigastusi. Lisaks oskavad nad ka loomarünnaku puhul endid võrreldes tavainimestega palju paremini kaitsta.“

„Projekti õnnestumise korral hakkavad esimesed loomapäästekaubikud sõitma Harjumaal, Tallinnas ja Tartus sel lihtsal põhjustel, et just neis piirkondades juhtub loomadega kõige rohkem õnnetusi. Lisaks leiavad loomapäästekaubikud koos juhtidega Tallinnas ja Tartus tööd, mis tõstab väga oluliselt meie reageerimisvõimekust, sest vähemalt tööpäevadel on masinad kella kümnest kuni kella kaheksani õhtul liikvel.“, selgitas Loomapäästegrupi vabatahtliku töö peakoordinaator Katrin Lehtveer.

Loomapäästekaubikud hakkavad koostöös kliinikutega pakkuma elanikkonnale lemmikloomade transporditeenust, sest enamus taksojuhte täiesti mõistetavatel põhjustel oma autodes loomi näha ei soovi.“

Loomapäästegrupp MTÜ prioriteediks number üks oli ja on ka tulevikus erakorralist abi vajavate loomadega seotud väljakutsetele reageerimine, mis jääb jätkuvalt vabatahtlikuks ja tasustamata tegevuseks. Ühing kompenseerib juhile vaid kütusele kuluvad summad.

„Eestis loomade tulemuslikuks kaitsmiseks ja päästmiseks täna poliitiline tahe ja võimalused puuduvad ning Päästeamet toimetab vigastatud loomad-linnud inimeste silme alt mujale surema. Loodetavasti aitab taoline kodanikualgatus seda julma praktikat muuta.“, ütles Valner. „Meie vanasõnagi ju ütleb, et kus viga näed laita, seal tule ja aita ning seda me koos heade inimeste abiga üritamegi empaatiavõimetute ja vaid enda lemmikloomadest hoolivate riigiametnike tagakirumise asemel teha!“

  •  Loomapäästegrupp MTÜ
  • a/a: EE437700771003183318
  • selgitus: „Loomapäästekaubikute ostuks“

Kaubikute ostu saab 10.- euroga toetada ka ühingu annetustelefonile 900 23 23 helistades.

Loomapäästegrupp tänab kõiki empaatiavõimelisi hoolivaid inimesi, kes aitavad loomade piinu ja kannatusi vähendada.

 

„Спасатели животных собирают пожертвования на покупку специализированных фургонов“

Loomapäästegrupp MTÜ запускает кампанию, которая продлится до конца текущего года. Целью акции является сбор пожертвований для покупки фургонов, подходящих для перевозки животных.

На сегодняшний день волонтеры организации перевозят попавших в неприятности и больных животных на обычных легковых автомобилях, что является опасным как в отношении безопасности движения, так и для здоровья животных.

Благодаря помощи добрых людей надеются приобрести в общей сложности пять оборудованных для транспортировки собак фургонов, которые ранее принадлежали Спасательному департаменту и полиции.

„Эстонское государство было отличным хозяином и крайне педантично заботилось о машинах. К счастью и пробег фургонов, выпущенных в 2012 году, не большой.“– отметил основатель и лидер Loomapäästegrupp MTÜ Хейки Валнер и добавил, что Info-Auto AS проведёт Форд Транзитам основательную проверку, в ходе которой будут устранены все недостатки. „Благодарю сотрудников Info-Auto за терпение и понимающее отношение, так как процесс покупки сильно выбился из запланированного графика. Также я очень благодарен за предоставленные скидки, которые в принципе и сделали возможными мечты об этой технике и её покупку.“

Использование машин, не приспособленных для перевозки животных, опасно и неудобно по нескольким причинам:

  1. Лесные и травмированные животные-птицы находясь в салоне могут из-за боли и стресса напасть на водителя и тем самым стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
  1. После животных, страдающих инфекционными заболеваниями, невозможно достаточно эффективно продезинфицировать детали салона, изготовленные преимущественно из мягких материалов, и в связи с этим, машины могут быть потенциально заразны для других животных.
  1. Кровь, гной, моча и прочие выделения впитываются в мягкие материалы, и вонь, царящая в машинах, делает поездки крайне неприятными, несмотря на регулярные химические чистки салонов.

По словам руководителя волонтеров уезда Харьюмаа Карин Пылдоя, в первую очередь водителей будут искать среди волонтеров организации: „Наши люди умеют обращаться с травмированными животными и не причинят им дополнительных повреждений в большой „ спасательной суете“. Они также могут лучше защитить себя при нападении животных, чем обычные люди.“

„В случае успеха проекта, первые спасательные фургоны начнут курсировать по Харьюмаа, Таллинну и Тарту по той простой причине, что именно в этих областях с животными чаще случаются несчастные случаи. Также для фургонов и водителей найдётся работа в Таллинне и Тарту, что существенно повысит нашу способность реагировать, ведь как минимум с десяти утра до восьми вечера машины будут находиться в движении.“– пояснила главный координатор волонтеров Loomapäästegrupp Катрин Лехтвеер. „В сотрудничестве с клиниками, фургоны спасения животных будут предоставлять населению транспортные услуги по перевозке питомцев, так как большинство водителей такси по понятным причинам не желают видеть зверей у себя в машинах.“

Приоритетом номер один для Loomapäästegrupp MTÜ было и будет реагирование на вызовы, связанные с нуждающимися в экстренной помощи животными, которое, как и прежде останется добровольной и неоплачиваемой деятельностью. Организация компенсирует водителю только затраты на топливо.

„Сегодня в Эстонии отсутствуют политические желания и возможности для результативной защиты и спасения животных, и Спасательный департамент просто увозиттравмированных животных-птиц умирать подальше от человеческих глаз. Есть надежда, что подобное гражданское начинание сможет изменить эту жестокую практику.“– сказал Валнер. „Даже наша пословица говорит: если видишь, что нужна помощь, то приди и помоги, и именно это мы пытаемся сделать при поддержке добрых людей, вместо того, чтобы преследовать государственных чиновников, не способных к эмпатии и заботящихся только о своих домашних животных.“

Loomapäästegrupp MTÜ

р/с: EE437700771003183318

пояснение: „Loomapäästekaubikute ostuks“

Поддержать покупку фургонов суммой 10 евро также можно позвонив по телефону для пожертвований 900 23 23. Loomapäästegrupp благодарит всех небезразличных,заботливых людей, которые помогают уменьшить страдания и муки животных.