Loomapäästegrupp MTÜ alustab tänasel „Ülemaailmsel loomade päeval“ kampaaniat ja kutsub häid inimesi helistama annetusnumbrile 900 23 23. Kõne hind on 10.- eurot ja igal inimesel palutakse helistada ainult üks kord. Arvesse võetakse 4.oktoobrist kuni 4.novembri südaööni tehtud kõned.

Loenduse tulemus ja kogunenud annetussumma tehakse teatavaks 10.novembril. Loomapäästegrupp annab välja ka eriauhinna ühele õnnelikule annetajale, milleks on täiesti unikaalse kujundusega loomasõbra T-särk, mida valmistatakse ainult üks eksemplar. Loosimisel osalevad ka selles ajavahemikus ühingu arveldusarvele EE437700771003183318 annetuse teinud inimesed.

 “Kampaania eesmärk on välja selgitada kui palju meil on taolisi empaatiavõimelisi inimesi, kes loomadele kaasa tunnevad ja loomulikult koguda annetusi, sest täna me suudame aidata vaid murdosa abivajatest loomadest ja lindudest?”, ütles Loomapäästegrupi vabatahtliku töö peakoordinaator Katrin Lehtveer. “Me tahame mõelda ja loodame, et häid inimesi on rohkem kui halbu, aga vaadates hädasolevate loomade hulka, siis meie vabatahtlikel taoliseks optimismiks küll põhjust pole.”

“Loomapäästegrupp” on täna kõige kiiremini liikmeskonda kasvatav rahvaliikumine loomakaitse valdkonnas. Ühingu tuumiku moodustavad Eestimaa Loomakaitse Liidust lahkunud piirkonnajuhid, kelle hinnangul on vältimatut abi vajavate loomade päästmisele keskendunud organisatsioon iseseisva ja sõltumatuna palju tegusam ja operatiivsem. Loomade otsene päästmine ja ravi tagamine on vabatahtlik tegevus ja keegi grupi liikmetest selle eest palka ei saa.

Eestis vastavat loomade ravifondi pole ja see jätab sajad haiged ja vigastatud loomad-linnud raviraha puudusel piinlema. Eesti teedel hukkub ja vigastub iga päev kümneid teiste liikide esindajaid ning nende ainuke lootus on annetajate kaastunne ja empaatiavõime. Loomapäästegrupp MTÜ asutaja ja juhi Heiki Valneri sõnul on ühingul võimekus vähemalt linnades juba üsna kiiresti sündmuskohale jõuda, aga sellel kõigel pole vähimatki tähtsust kui nad ei suuda raviarvete eest tasuda.

Tänane karm reaalsus on see, et vigastatud looma aitama läinud Päästeameti või Keskkonnaameti spetsialistid toimetavad ohvri lihtsalt inimeste vaateväljast kuskile mujale surema. Loomapäästegrupp ja Päästeamet on alustanud läbirääkimisi taolise julma ja ebanormaalse olukorra lõpetamiseks. Loodetavasti jõuatakse lepinguni, mille kohaselt antakse ravi vajavad loomad-linnud tulevikus vabatahtlikele üle või hakkavad ühingu aktivistid hoopis ise taolistele väljakutsetele reageerima. Paraku kannatanute arvu märkimisväärne kasv kutsub raviarvete eest tasumisega seotud probleemid veelgi teravamalt esile.  Loomapäästegrupp tänab kõiki annetajaid, sest ilma teie toetuseta poleks ühegi linnu ega looma päästmine võimalik.

Loomapäästegrupp 4.10.2018 seisuga:

*Reageerimisüksus – 124 inimest
*Koeraabiüksus – 88
*Kassiabiüksus – 46
*Hobuabiüksus – 23
*Hoiukodude üksus – 79
*Juristid – 8