Täpselt nagu Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA), ei leidnud ka politseiuurija Harjumaa loomapidaja Bruno Engeli tegevuses või tegemata jätmistes midagi lubamatut ning prokuratuuri loal kriminaalmenetlus lõpetati. Uurimine tuvastas, et 09.05.2022 suri poegimise käigus lehm, aga pleekinud loomaluude osas ei olnud võimalik tuvastada juhtunu asjaolusid. Hukkunud vasikate fotod ei võimalda aga tuvastada millistel asjaoludel ja millal nad hukkusid. Võttes arvesse asjaolu, et kriminaalasjas ei ole usaldusväärselt ja ümberlükkamatult tõendamist leidnud, et Bruno Engelit oleks alus kahtlustada KarS § 264 lg 1 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo tunnustel, siis ei ole võimalik teda sellise teo eest ka vastutusele võtta.