Liitusin Loomapäästegrupiga samal põhjusel, miks otsustasin tööle minna Põllumajandus- ja Toiduametisse (PTA) loomade heaolu peaspetsialistiks – loomade heaolu läheb mulle lihtsalt väga korda. Riigiametis ei võimaldatud paraku tööd jätkata, sest leiti, et kokkuhoiupoliitika huvides tuleb minu ametikoht koondada. Loomakaitseseadus, lemmikloomade pidamise nõuded, aga teisedki seadusandlikud aktid on ammu ajale jalgu jäänud. Neid oleks vaja kaasajastada, sest hetkel ei ole paljudel juhtudel tagatud loomadele isegi viite põhivabadust.