Riigi ilmateenistuse kohaselt on sügistormid käes ja maruilma lubatakse veel järgmisel nädalalgi. Seoses sellega palub Loomapäästegrupp kriitilise pilguga üle vaadata koduloomadele kaitset pakkuma pidavad kuudid ja ehitised. Lisaks peavad loomapidajad tagama, et nende hoolealused ei jääks tõusuvette lõksu.

 Murduvad puud ja tuuleiilide poolt lendu paisatud oksad ning muu praht kujutavad lisaks inimestele ohtu ka loomadele. Kindlasti tuleks kriitilise pilguga üle vaadata loomadele kaitset pakkuvad varjualused ja tagada, et puud ning muud suuremad esemed neile peale ei saaks kukkuda. Kõige mõistlikum oleks koeri ja kasse sügistormi ajal üldse toas hoida.

„Lääne-Eesti saab ilmataadi käest vast kõige rohkem sugeda ja seda tõestas ka eilne päev“, ütles Loomapäästegrupi Saaremaa piirkonnajuht Marge Kaju ja lisas, et Pärnumaa loomaomaniku väide, et torm tuli ootamatult, ei pea paika. „Mees lootis lihtsalt, et tuul muudab suunda, aga seda ei juhtunud ning seetõttu jäidki ta veised tõusvasse merevette lõksu. Puhas laiskus, mugavus ja hoolimatus! Ei muud!“

Loomapäästegrupp palub talunikel tagada, et ka põllumajandusloomad saaksid  tormi eest varjuda ning ennetada nende murduvate puude alla jäämist. Rannikul elavad inimesed peavad kindlasti jälgima, et tõusuvesi ei ohustaks nii õues, kui lautades olevaid loomi. Koerakuut peab Eestis kehtiva määruse kohaselt olema vee- ja tuulekindel. Ka koera magamisase peab asetsema maapinnast nii palju kõrgemal, et sinna mitte mingil juhul ei saaks koguneda vesi.