Loomapäästjad paluvad anda teada suvilasse jäetud lemmikutest ja inimestest, kes oma looma on hüljanud.