Pärnumaal elab kümmekond inimest, kes ööpäev läbi on valmis vastu võtma hädaabikutseid, kui mängus on mõne looma või linnu tervis ja elu. Kogu riigis on selliseid vabatahtlikke üle paarisaja.