MTÜ Loomapäästegrupp hinnangul jääb Eesti soomlastest saja valgusaasta kaugusele maha ja see vahe suureneb, sest meie õiguskaitseorganid kaitsevad pigem «asja» omanikku kui kuriteo- või väärkohtlemise ohvriks langenud looma.