Kui tänavale pääseb liikuma agressiivsusele kalduv koer, võivad tagajärjed olla vägagi kurvad.

Loomapäästegrupp MTÜ annab nõu, mida võtta ette, kui sina või sinu loom on sattunud koerarünnaku ohvriks.