Loomapäästegrupp MTÜ vabatahtlikud transpordivad õnnetustesse sattunud ja haigeid loomi tavaliste sõiduautodega, mis on aga ohtlikud nii liiklusohutust silmas pidades kui ka loomatervise seisukohalt.

Seetõttu alustab ühing kuni aasta lõpuni kestvat kampaaniat, mille eesmärgiks on koguda annetusi väikeloomade vedudeks sobilike kaubikute ostuks.