MTÜ Loomapäästegrupp sai mõne päeva eest oma hoole alla Pärnumaalt leitud koera, kes oli tõenäoliselt kakluse käigus viga saanud.

Omaniku otsinguil käidi ümberkaudsetes taludes, ent koera ei tunnistanud omaks keegi.