Valguta poldril Võrtsjärve ääres jäi inimestele silma haige jalaga luik, kes ei suutvat lennata ega jalule tõusta ning kellele kutsuti appi Loomapäästegrupp.