“Kindlasti ei saa õigeks pidada metsloomade või oma loomulikus keskkonnas elavate tervete loomade ja lindude toitmist. Teine asi on aidata neid lindeloomi, kes inimese abita ellu ei jääks,” kirjutab MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige Riina Pernau.