Paku hoiukodu

Hoiukodustamine on üks heategevuse liike, mis moodustab väga olulise osa Loomapäästegrupp MTÜ suutlikkusest loomi päästa. Täna on meie nimekirjas 51 vabatahtlikku, kes pakuvad ajutist peavarju ja taastusravi võimalust kassidele ja koertele. Neile lisandub 23 inimest, kes suudavad hoolitseda ja majutada pisinärilisi, metsloomi, linde ja hobuseid.

KES SAAB OLLA HOIUKODU PAKKUJA?

 1. Loomapäästegrupp MTÜ ja hoiukodu pakkuja koostöö rajaneb usaldusel ja seetõttu peame vajalikuks vestelda hoiukodu pakkujaga, et selgitada välja tema pädevus ja võimalused konkreetse loomaliigi abistamisel. Eeldame, et hoiukodu pakkuja on nõus sellega, et vajadusel saame tutvuda ka hoiukodus valitsevate tingimustega.
 2. Hoiukodu pakkujal peab olema piisavalt ressursse hoiukodu looma jaoks, millisteks on:
  – Aeg. Hoiukodustajal peab olema ööpäeva jooksul piisavalt aega hoiukodu loomaga tegelemiseks.
  – Ruum. Hoiukodustajal peab olema piisavalt ruumi ja tingimusi hoiukodustatava looma pidamiseks.
  Raha. Hoiukodu pakkujal peab olema võimalik pakkuda loomale igapäevast tavatoitu ja kasside puhul ka liiva.
 3. Hoiukodu pakkuja peab olema täisealine.

TÄHTAEG

Hoiukodus olemise aeg määratakse tähtajaliselt ja esialgne tähtaeg on maksimaalselt 1 kuu. Kui ilmneb vajadus pikemaks hoiustamiseks, siis lepitakse see kokku pärast tähtaja möödumist ning looma seisundi ja hoiukodus toimunud arengute ülevaatamist.

ÜLEANDMINE

Hoiukodusse antakse loom ainult väljastuspaberiga, milleks on “Hoiukodu leping”. Akt allkirjastatakse Loomapäästegrupp MTÜ esindaja, kelleks on reeglina piirkonnajuhid ja hoiukodu pakkuja poolt. Hoiukodu pakkujale selgitatakse looma hoiukodusse mineku tingimusi, millisteks on:

 • Hoiukodu pakkuja talitab hoiukodusse antud looma parimal võimalikul viisil.
 • Hoiukodu pakkuja järgib üleandmise aktil kirjeldatud pidamise juhtnööre.
 • Looma terviserikke ilmnemisel teavitab sellest koheselt Loomapäästegrupp MTÜ esindajat ja kasutab looma ravimisel ainult meie ühingu poolt aksepteeritud kliinikut.
 • Hoiukodu pakkuja on teadlik, et uue omaniku vormistamise õigust temal ei ole ja juriidiliselt on looma omanikuks kuni uue kodu leidmiseni Loomapäästegrupp MTÜ. Hoiukodustajal on õigus hoiukodustatavat looma eelisjärjekorras adopteerida.

Hoiukodustajat teavitatakse hoiukodu pakkumisel ilmneda võivatest ohtudest – näiteks pikema peiteperioodiga nakkushaigused (sh näiteks kassihaigus). Kui loom vajab eritoitu või ravi, antakse täpsed juhised, ravimid ja erisööt kaasa. Kogu erivajadustega looma erihooldus ja ravi toimub Loomapäästegrupp MTÜ esindaja kontrolli all, sest üldjuhul on tegemist nn bilansiväliste kulutustega. Hoiukodu pakkuja võib omalt poolt teha ettepanekuid raviks ja võimalusel seda ka ise finantseerida.

Hoiukoduks olemise avalduse saad vormistada SIIN