Testament

Eakad inimesed on mures, mis saab nende lemmikloomadest pärast seda kui neid ise enam hoolitsemas pole? Mure on põhjendatud, sest loomakaitsjad puutuvad alatihti kokku pärijatega, kes ihaldavad küll kadunukese varanatukesest, aga tema lemmikoomadest püüatakse vabaneda vahendeid valimata. Ei ole harv juhus kui lemmikloomad elavad oma omanikust kauem ja satuvad seetõttu varjupaika või hukatakse. Seda kõike annab testamendiga ära hoida.

Testamenti tasub alles siis teha kui ollakse oma otsuses väga kindel. Ilmtingimata tuleb viimases tahteavalduses ära märkida, millist elu oma hoolealusele soovitakse ja milliste vahendite eest seda teostada saab. Testament pole kurja välja kutsumine või surmakuulutus vaid oma lemmiku jaoks riske maandav vastutustundlik käitumine kui sul pole omakseid või pole nad just kõige usaldusväärsemad inimesed. On oluline teada, et testamenti saab alati muuta kui tekib pärija suhtes kahtlusi või tekivad usaldusväärsemad inimesed, kes suudavad paremini lemmiklooma eest hoolitseda.

Välismaal on endast maha jäänud vara lemmikloomade hooldajatele või loomakaitsega tegelevatele organisatsioonidele pärandmine üsna tavapärane tegevus. Eestis see tava väga populaarne ei ole ning ka Loomapäästegrupp MTÜ soovitab pärijad ja lemmiku hooldajad eelkõige oma pereringist või lähikonnast leida. Kui aga taolisi inimesi pole, siis võtame teie lemmiklooma eest hoolitsemise hea meelega oma ülesandeks ning tagame talle parima saadaoleva hoolitsuse ja elujärje. Et vältida samasugust pärandaja soovide eiramist nagu Edit Laivi juhtumi puhul üks teine loomakaitseorganisatsioon häbiväärselt tegi, tuleb pärandajal väga selgesõnaliselt notari juures kõik kohustused ja keelatud-lubatud tegevused kirja panna. See tagab tahte täitumise, parima kaitse ja pikad elupäevad teie lemmikloomale!

Loomapäästegrupp MTÜ-le on tehtud vaatamata napile tegutsemisajale juba üks testament. Tegemist on avalikkuse eest anonüümsust soovinud keskealise naisterahvaga, kellel on küll järglased olemas, aga äärmiselt halb läbisaamine ja hoolimatus ema suhtes, jätavad nad pärandvarast ilma. Loo moraal on lihtne – oma vanemaid tuleb hoida ning nendega ei tasu ebaviisakalt ja julmalt käituda! Elage hästi ning olgu te elu pikk! Kui otsustate aga siiski Loomapäästegrupp MTÜ kasuks testamendi teha, siis palume kindluse mõttes saata koopia sellest ka meile – info@animalrescue.ee